Bod č.23.:

PROP/1 - Prodej nebytového prostoru č. 2028/16 na adrese náměstí Generála Píky č. or. 4 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 133 ze dne 3. 10. 2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 442/2003)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1216/2006)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 626/2006)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 572/2012) (*)
Příloha č.8 (zápis z KNM)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1669/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX