Bod č.10.:

FIN/2 - Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt Rekonstrukce lochotínského amfiteátru

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 106/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX