Bod č.3.:

PRIM+NámZ/2 - Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Zápis 1. ŘVP)
Příloha č.3 (Zápis 2. ŘVP)
Příloha č.4 (Zápis 3. ŘVP)
Příloha č.5 (Zápis 4. ŘVP)
Příloha č.6 (Znalecký posudek č. P40430/10)
Příloha č.7 (Posudek č. 0304/10)
Příloha č.8 (Smlouva město Plzeň x Vodárna)
Příloha č.9 (Dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.10 (Porovnání doporučovaných variant)
Příloha č.11 (Strategická studie I)
Příloha č.12 (Strategická studie II - doplněné, upravené)
Příloha č.13 (Rozhodnutí o doporučené variantě)
Příloha č.14 (Dodatečné posouzení varianty - prodej části podniku)
Příloha č.15 (Závěrečná zpráva - Etapa I)
Příloha č.16 (Závěrečná zpráva - Etapa II)
Příloha č.17 (Závěrečná zpráva - Etapa IIIa)
Příloha č.18 (Usnesení FV ZMP dne 21. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX