Bod č.24.:

PROP/2 - Změna usnesení ZMP č. 446 ze dne 16. 9. 2010 ve věci přímého prodeje nebytových prostorů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1042 ze dne 19. 8. 2010)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 446 ze dne 16. 9. 2010 )
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 13 ze dne 10. 1. 2013 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX