Bod č.17.:

MAJ/2 - Konečné majetkoprávní vypořádání - "Panorama Litice" - investor Wittmann Alfa, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti WA + rozsah směny)
Příloha č.2 (žádost WA - nevyužití práva MP odstoupit od SOSBK)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (vyjádření MO 6 (k záměru))
Příloha č.5 (nesouhlas investora s doporučením KNM RMP 1. 11. 2012)
Příloha č.6 (situace - zákres)
Příloha č.7 (usn. ZMP/2012 - záměr)
Příloha č.8 (usn. RMP, ZMP/2006 - SOSB)
Příloha č.9 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.10 (rozsah VB vč. geom. plánů)
Příloha č.11 (pozemky pro předkupní právo)
Příloha č.12 (zápisy z KNM - akt.12/2012, pův. 11/2012)
Příloha č.13 (příklady řešení majetkprávního vypořádání)
Příloha č.14 (fotodokumentace)
Příloha č.15 (snímky map + geom. plán)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 1664 + 1665/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX