Bod č.27.:

PROP/5 - Prodej pozemků p.č. 8126/46 - 50, 52, k.ú. Plzeň, v souladu se SoBSK

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 681/2009) (*)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 273/09) (*)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1672/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX