Bod č.29.:

PROP/7 - Zrušení usnesení ZMP č. 518/2012 ve věci prodeje pozemku p.č. 1496/648, k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost - odstoupení od žádosti)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 1348/12)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 518/12)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1674/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX