Bod č.30.:

PROP/8 - Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby BD na pozemku p.č. 2688/47, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. zákresu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P2 č. 149/12)
Příloha č.4 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (situace )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 15/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX