Bod č.32.:

PROP/10 - Nakládání s pozemky p.č. 120/2, 4, p.č. 123/2 - 3, p.č. 516/2, k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (sdělení žadatele 05/12)
Příloha č.5 (zápis KNM 06/12)
Příloha č.6 (sdělení žadatele 09/12)
Příloha č.7 (zápis KNM 12/12)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 14/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX