Bod č.44.:

KŽP/1 - Žádost 54. mateřské školy Plzeň o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2012

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX