Bod č.45.:

KŽP/2 - Žádost MO Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX