Bod č.46.:

KŽP/3 - Žádost občanského sdružení KoŠ o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Dětská lesní školka Větvička“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX