Bod č.48.:

KŽP/5 - Žádost Univerzity Karlovy v Praze o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Charakteristika separovaného atmosférického aerosolu“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX