Bod č.49.:

KŽP/6 - Žádost Magistrátu města Plzně, OŽP o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX