Bod č.12.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti)
Příloha č.2 (Přehled žádostí o grant)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP, prezenční listina )
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k projednávaným žádostem )
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 23 ze dne 10. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX