Bod č.39.:

PROP/17 - Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu č.p. 138, náměstí Republiky 24

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (vyjádření OPP MMP)
Příloha č.5 (kupní smlouva )
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 350/09, č. 882/09 a ZMP č. 453/09)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.8 (fotodokumentace )
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 16 ze dne 10. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX