Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení - 11.12.2012)
Příloha (Usnesení - 11.12.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX