Bod č.9.:

RMO1/2 - Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemných interpelací)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 2 - 2013)
Příloha č.1 (Ing. Březina - žádost o informace)
Příloha č.1 (Ing. Březina - odpovědi na dotazy)
Příloha č.2 (Ing. Denk - žádost o informace)
Příloha č.2 (Ing. Denk - odpovědi na dotazy)
Příloha č.2 (Ing. Denk - dopis OS PRSKINK)
Příloha č.2 (Ing. Denk - odpověď Ing. Ženíškovi)
Příloha č.3 (p. Heřman - žádost o informace)
Příloha č.3 (p. Heřman - nájemní smlouva)
Příloha č.3 (p. Heřman - dodatek k NS č. 1)
Příloha č.3 (p. Heřman - dodatek k NS č. 2)
Příloha č.3 (p. Heřman - evidenční list)
Příloha č.3 (p. Heřman - přehled nákladů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX