Bod č.10.:

RMO1/3 - Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 28 - 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX