Bod č.13.:

KŘTÚ/11 - Odůvodnění veř. zakázky „Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy a vybraných MK na území statut. města Plzně“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX