Bod č.13.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy z výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Finanční výbor)
Příloha č.2 (Zápis - Finanční výbor - Prezence)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX