Bod č.15.:

ST1/5 - Informativní zprávy, různé (není písemný materiál)

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 0 - usnesení )
Příloha č.1 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 1 - usnesení R 321-2012)
Příloha č.2 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 2 - důvodová zpráva)
Příloha č.3 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 3 - Zásady)
Příloha č.4 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 4 - formulář - spolupořadatelství)
Příloha č.5 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 5 - formulář - komunikace)
Příloha č.6 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 6 - formulář - zeleň)
Příloha č.7 (Info - Zásady MO Plzeň 1 - 7 - komise - usnesení R 29-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX