Bod č.31.:

PROP/9 - Uzavření dodatku ke SOBSK a o zřízení VB z důvodu prodloužení termínu vydání stavebního povolení.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodloužení termínu SP)
Příloha č.2 (SOSBK a o zřízení VB)
Příloha č.3 (Situace)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1678/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX