Bod č.7.:

TN/1 - Strategie budoucího vývoje Plzeňské teplárenské, a.s. včetně výstavby Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Chotíkov

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategie budoucího vývoje PT a. s. - manažerský výstup) (*)
Příloha č.2 (Hlavní mezníky projektu ZEVO Chotíkov)
Příloha č.3 (Strategie budoucího provozu PT a. s. - úplné znění)
Příloha č.4 (Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje)
Příloha č.5 (Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpad. hospodářství Plzeňského kraje v roce 2011) (*)
Příloha č.6 (Plán odpadového hospodářství města Plzně - analytická část)
Příloha č.6 (Plán odpadového hospodářství města Plzně - závazná a směrná část)
Příloha č.7 (Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství statut. města Plzně za rok 2011) (*)
Příloha č.8 (Studie proveditelnosti Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje)
Příloha č.9 (Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji)
Příloha č.10 (Dohoda o investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého komunálního odpadu s obcí Chotíkov)
Příloha č.11 (Dohoda o investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého komunálního odpadu s městem Město Touškov)
Příloha č.12 (Dříve přijatá usnesení )
Příloha č.13 (Dopis společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. ze dne 10. 12. 2012)
Příloha č.14 (Usnesení představenstva PT a. s ke "Strategii budoucího provozu a vývoje PT a. s. včetně výstavby ZEVO Chotíkov)
Příloha č.15 (Korespondence mezi společností PT a. s. a městem Plzeň ve věci možnosti využití úvěru Evropské investiční banky s garancí města Plzně nebo Plzeňského kraje)
Příloha č.16 (Plán legislativních prací vlády na rok 2012 )
Příloha č.17 (Přehled plánu legislativních prací vlády na rok 2013 z pohledu životního prostředí)
Příloha č.18 (Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX