Bod č.4.:

PRIM/3 - Návrh přijetí opatření města v samostatné působnosti reagující na výsledek místního referenda (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 437/2011)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 830/2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1246/2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 40/2013)
Příloha č.5 (Výsledek hlasování v míst. referendu)
Příloha č.6 (Mapka pozemků pod bývalým DK Inwest)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX