Bod č.12.:

FO1/2 - Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 občanskému sdružení Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s.

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX