Bod č.5a.:

TAJ/4 - Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2013

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX