Bod č.57a.:

KŘTÚ/12 - Informace o přípravě smluvního vztahu s PMDP – shrnutí vývoje II a o stavu realizace VZ „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP"

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX