Bod č.7a.:

NámZ+TN/2 - Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam investičních akcí OI MMP)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam investičních akcí MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2013

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.1.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX