Bod č.45.:

OKŘ/1 - Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, na nákup automobilní techniky pro rok 2013

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:95 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX