Bod č.10.:

FIN/2 - Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zahrada fantazie – Plzeň 5 - Křimice

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX