Bod č.35.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k.ú. Litice u Plzně mezi městem Plzní a sdružením AVZO - TSČ - ČR ZO DUBOVKA Plzeň - Litice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Postoupení žádosti ze SVSMP na MAJ MMP)
Příloha č.2 (souhlas sdr. AVZO se směnou)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ ze dne 31. 5. 2012)
Příloha č.4 (Stanovisko starosty MO Plzeň 6 - Litice ze dne 12.10.2012)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán č. 1794-81/2012)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 100 ze dne 31.1.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX