Bod č.42.:

MAJ/19 - Výkup části pozemku st. parc.č. 86 v k.ú. Litice u Plzně pod komunikací

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 6, stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 654/2006 a 722/2008)
Příloha č.3 (zápis z KNM ze dne 1. 11. 2012)
Příloha č.4 (fotografie)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 118 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX