Bod č.15.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2410/4 a parc.č. 2410/5 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 1)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 127 z 31. 1. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:68 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX