Bod č.52.:

MAJ/21 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2012

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX