Bod č.27.:

MAJ/4 - Výkup pozemku parc.č. 903, k.ú. Skvrňany, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Souhlas s výkupem)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 6. 12. 2012) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.7 (Usn. RMP č. 111 ze dne 31. 1. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX