Bod č.28.:

MAJ/5 - Dodatečný výkup pozemků parc.č. 1153/2, k.ú. Hradiště u Plzně, a parc.č. 12554/8, k.ú. Plzeň, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Souhlas s výkupem)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 2 a Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 6. 12. 2012)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.7 (Usn. RMP č. 112 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX