Bod č.30.:

MAJ/7 - Výkup pozemků parc.č. 526/2 a parc.č. 857, vše k.ú. Bušovice, od p. Jaroslava Kozáka, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s navrhovanou výší kupní ceny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření Obecního úřadu Bušovice)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 107 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX