Bod č.29.:

MAJ/6 - Přijetí daru části kanalizační stoky, zánik a zřízení věcného břemene práva vedení a provozování kanalizačního řadu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SoSB darovací a stávající smlouva o zřízení VB na p. č. 3827, k. ú. Bolevec)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 17. 01. 2013)
Příloha č.5 (Kolaudační rozhodnutí na stavbu kanalizace)
Příloha č.6 (Usn. zastupitelstva obce Zruč - Senec č. 85/12 ze dne 10. 12. 2012)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy (modrá mapa, úz. plán, let. snímek, orient. mapa, zákres přebírané kan. stoky, GP se zakreslením nového VB))
Příloha č.9 (Usn. RMP č. 117 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX