Bod č.36.:

MAJ/13 - Konečné majetkoprávní vypořádání s P.R.S., s.r.o. v souvislosti s dokončenou výstavbou v rámci stavby "Bytový dům Zelený trojúhelník"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti společnosti P.R.S. + návrh směny, vyjádření společnosti)
Příloha č.2 (kolaudační souhlasy)
Příloha č.3 (protokoly o převzetí)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 474/2010)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.8 (modrá mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 119/2003)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX