Bod č.40.:

MAJ/17 - Majetkopráv. vypořádání pozemků pod komunikacemi a chodníky na území města mezi městem a Pl. krajem, a to formou vzájemných darů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti SVSMP + tabulky)
Příloha č.2 (vyjádření SÚS)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení jednotlivých MO)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy z majetku města)
Příloha č.7 (katastrální mapy z majetku Pl. kraje)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 105/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX