Bod č.55.:

NámH/1 - Zpráva ze ZPC - Košice, Slovensko - Zahajovací ceremoniál Evropské hlavní město kultury 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX