Bod č.9.:

FIN+KŘTÚ/1 - Podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu „Podpora regenerace panel. sídlišť“ pro r. 2013 a schválení projektu úprav vnitrobloku

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX