Bod č.61.:

VZVZ/3 - Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázek za II. pololetí roku 2012

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX