Bod č.38.:

MAJ/15 - Uzavření smluv bud. kupních se spol. IKO stavby, s.r.o. a 3 FO - „ČERNICE K PLZENCI – POLYF. SOUBOR STAVEB ČÁST 1 – TDI“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora a FO)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP + zákres)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 8 č.20/12)
Příloha č.4 (zápis z KNM 17.1.2013)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 114 ze dne 31. 1. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX