Bod č.37.:

MAJ/14 - Uzavření kupní smlouvy se spol. Valcha Property Development, a.s. – výstavba „Obytná zóna Plzeň Valcha – I. etapa Valcha“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP + zákres)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 812 z 31. 5. 2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 366 z 21. 6. 2012)
Příloha č.5 (zápis z KNM 17.1.2013)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 113 ze dne 13. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX