Bod č.39.:

MAJ/16 - Majetkopráv. vypořádání - spol. HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. – OBCHODNÍ CENTRUM U PRAZDROJE – AREÁL HORNBACH, ÚPRAVY UL. U PRAZDROJE"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + zákres)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 903 z 18. 6. 2009, č. 1165 z 20. 8. 2009)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 417 z 18. 6. 2009, č. 503 z 3. 9. 2009)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (zápis z KNM 17.1.2013)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.9 (geometrické plány - zřízení VB)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 115 ze dne 31. 1. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:89 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX