Bod č.17.:

EVID/3 - Uplatnění žádosti o přechod majetku dle zák.č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (zák. 173/2012 Sb.)
Příloha č.2 (Letecký snímek - Štefánikovo náměstí 1)
Příloha č.3 (Katastrální mapa - Štefánikovo náměstí 1)
Příloha č.4 (Letecký snímek - Edvarda Beneše 1)
Příloha č.5 (Katastrální mapa - Edvarda Beneše 1)
Příloha č.6 (Letecký snímek se zákresem k.ú. Červený Újezd, Vodní Újezd, Chotěšov)
Příloha č.7 (Letecký snímek se zákresem k.ú. Lhota u Dobřan)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 132 ze dne 31.1.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX