Bod č.19.:

PROP/2 - Prodej pozemků p.č. st. 731 a p.č. 356/17 k.ú. Smědčice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. situace)
Příloha č.4 (stanovisko OÚ Smědčice)
Příloha č.5 (zápis KNM 11/11) (*)
Příloha č.6 (zápis KNM 01/13) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (mapa celé lokality)
Příloha č.11 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 122/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX