Bod č.20.:

PROP/3 - Prodej pozemku p.č. 391/17 k.ú. Smědčice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost vč. nákresu)
Příloha č.2 (sdělení žadatele )
Příloha č.3 (situace SVSMP)
Příloha č.4 (stanovisko ORP vč. situace)
Příloha č.5 (stanovisko OÚ Smědčice)
Příloha č.6 (zápis KNM 01/12) (*)
Příloha č.7 (zápis KNM 01/13) (*)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (mapa celé lokality)
Příloha č.12 (přehled vlastnických vztahů)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 123/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2013

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.2.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX